Het belang van een rijk bodemleven

Wat is bodemleven?

In de bodem leven verschillende organismen: schimmels, bacteriën, mijten, aaltjes, (regen)wormen… Het is wetenschappelijk bewezen dat een rijk bodemleven ervoor zorgt dat bodemprocessen optimaal verlopen. Zo breken ze organische stof af tot voedingselementen met als restproduct humus dat de bodemstructuur verbetert. 

Het belang van een goed bodemleven

Alles start bij de bodemkwaliteit! Zoals onze botstructuur de basis van een gezond lichaam, zo is de bodemkwaliteit de basis voor een gezonde evenwichtige plantengroei. Een rijk en gevarieerd bodemleven zorgt voor een beter bodemevenwicht, planten die minder snel ziek worden en plantenwortels die beter zullen groeien. Dit zie je ook bovengronds terug! Bovendien kan het bodemleven voedingselementen in de bodem (uit meststoffen, plantresten, groenbemesters…) vrijmaken waardoor deze beschikbaar worden voor de planten. Ook zorgt het gevarieerde bodemleven voor een goede bodemstructuur: denk maar aan regenwormen die kleine gangen boren waardoor de bodemstructuur van zware gronden luchtiger wordt. 

Wist je dat
Ruim een kwart van alle biodiversiteit in de bodem leeft? Wanneer je een gezonde rijke bodem hebt en er een theelepel grond uit zou halen, heb je al meer organismen dan dat er mensen op de aarde zijn. 

Wat kan je zelf doen voor een beter bodemleven? 

Gebruik geen chemische bestrijdingsmiddelen
Chemische bestrijdingsmiddelen kunnen bodemverontreiniging veroorzaken. Bovendien hebben ze vaak een negatief effect op de goede micro-organismen in de bodem. Het bodemleven kan verstoord raken en ziekten en plagen kunnen toenemen (in plaats van afnemen). 

Gebruik organische meststoffen
De organische stof, aanwezig in meststoffen van DCM, leveren voedsel voor het bodemleven. Geef de planten, het gazon en groenten en fruit zowel in maart-april als in mei-juni een goede bemestingsbeurt zodat zowel de planten als het bodemleven gevoed en gestimuleerd worden.

Toevoegen van DCM Bodemactivator 
Deze organische bodemverbeteraar doet veel meer dan koemest, wat alleen zorgt voor humusverbetering. DCM Bodemactivator bevat nuttige micro-organismen die zorgen voor een betere bodemvruchtbaarheid en een rijk en divers bodemleven. Die nuttige bacteriën, Bacillus sp., zorgen eveneens voor een betere opname van de voedingselementen, een groter worteloppervlak en daarmee een optimale plantengroei. 

De positieve gevolgen: 

  • Actiever en rijker bodemleven
  • Verbeterde bodemvruchtbaarheid
  • Verhoogd vochthoudend vermogen
  • Betere drainage
  • Luchtige bodemstructuur

Nieuwste blogs

Het gazon inzaaien

Het gazon inzaaien

Het gazon inzaaien   Een gazon zaaien is niet heel moeilijk, maar hoe krijg en houd je nou mooi groen gras? Dat doe je namelijk zó... Wanneer zaaien? Er zijn twee perioden in het jaar waarop je het best het gras kunt inzaaien: het voorjaar en de nazomer. Zorg dat...

Hoera een veulen! Maar wat dan?

Hoera een veulen! Maar wat dan?

Hoera een veulen! Maar wat dan?   Hoe laat je het veulen wennen aan het eten van krachtvoer bijvoorbeeld? Hier een aantal tips:  Zorg voor een veulenvoerbak in de buurt van die van de merrie.  Doe daar zoveel in dat er een kop op zit, zodat de merrie er bij kan. ...

De weide klaarmaken voor het weideseizoen

De weide klaarmaken voor het weideseizoen

De weide klaarmaken voor het weideseizoen Hoe maak je je weide klaar voor het weideseizoen? Paardenhouders zijn vaak terughoudend als het om bemesting gaat. Maar het is nodig om verarming van de bodem tegen te gaan. Een gezonde bodem heeft een natuurlijk evenwicht,...